Ondernemend Samenwerken”OS”

Ondernemend samenwerken is het vanuit een zakelijk en resultaatgericht perspectief met een beperkt aantal opdrachtnemers opbouwen en het proactief blijven onderhouden van een samenwerkingsrelatie. Deze relatie is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en op de intentie van opdrachtgever en opdrachtnemer om voor langere tijd met elkaar samen te werken. Hierdoor wordt het mogelijk gezamenlijk te werken aan continu optimalisatie van processen en producten in de gehele voortbrengingsketen. Prof. van Weele 1997