Missie en visie

Missie

Successen bereiken door ondernemend samenwerken te bevorderen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Visie

RVN-OS streeft ernaar middels een dialoog en een gemeenschappelijke ambitie meerwaarde te creëren voor de opdrachtgever en opdrachtnemer.
Het doel is het succes door samenwerking te bereiken en te vieren.
Het succes voor opdrachtgever en opdrachtnemer wordt bereikt door gezamenlijk de succes-factoren te bepalen en te beïnvloeden.