Dienstverlening

De volgende ondersteuning en adviezen worden geleverd:

Ondernemend Samenwerken.
Het ontwikkelen en onderhouden van een gemeenschappelijke ambitie waarin belangen, relatie, organisatie en proces een belangrijke rol vervullen.
Het bepalen en sturen op succesfactoren. Maatregelen nemen die het succes beïnvloeden

Interim Management
Het ondersteunen bij projectmanagement, contractmanagement en aanbestedingen waarin toegevoegde waarde en succesfactoren een rol vervullen.
Het leveren van toegevoegde waarden die d.m.v. prestatie indicatoren kunnen worden gemonitord.

Assetmanagement
Het opstellen van master- en beheerplannen op basis van prestaties (integrale kwaliteit), Kosten (T.C.O.) en risico’s (Bedrijfswaarden).

Kennisontwikkeling
Continue verbetering en het ontwikkelen, delen en verspreiden van kennis hebben een prominente plaats bij RVN-OS Ondernemend Samenwerken.
-NVDO Voorzitter Sectie Onroerend Goed
-Adviescommissie Sertum
-ISSO Duurzaam Beheer en Onderhoud.